INDEKS AUTORSKI

Jan Rutski (1900-1939)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Doktryna Hume'a o prawdopodobieństwie : uwagi w sprawie jej interpretacji. Toruń, Nakładem Tow. Nauk., 1948.

# HUME, David # prawdopodobieństwo # przyczynowość / związek przyczynowo-skutkowy # przypadek # prawidłowość #
TREŚĆ. I. Uwagi wstępne. II. Doktryna Hume'a o prawdopodobieństwie. 1. Dane bibliograficzne. 2. Co nazywa Hume prawdopodobieństwem. 3. O dwóch zasadniczych typach prawdopodobieństwa. 4. Klasyfikacja prawdopodobieństw przyczynowych. 5. Psychologiczna teoria prawdopodobieństwa. 6. Prawdopodobieństwo niefilozoficzne. III. Problem Hume'owskiej doktryny o prawdopodobieństwie. 1. Uwagi wstępne. 2. Analiza wypowiedzi Hume'a, wskazujących na zatarcie różnicy między dwoma typami prawdopodobieństwa. 3. Sformułowanie zagadnienia niniejszej pracy. IV. O aspekcie obiektywnym nauki Hume'a o przyczynowości i prawdopodobieństwie. 1. Dwa aspekty nauki Hume'a o przyczynowości. 2. Aspekt obiektywny wnioskowania prawdopodobnego. 3. Jednostajności przybliżone, a teoria metody statystycznej. 4. Teoria prawidłowości i zależności statystycznej. 5. Prawidłowości i zależności a uogólnienia indukcyjne. V. Interpretacja doktryny Hume'owskiej. 1. Rozwiązanie problemu nauki Hume'a o prawdopodobieństwie. 2. Doktryna o prawdopodobieństwie przypadkowym, a ujęcie prawidłowościowe jednostajności przybliżonych. 3. Doktryna o prawdopodobieństwie przyczynowym, a ujęcie zależnościowe jednostajności przybliżonych. 4. Uwagi końcowe. VI. Streszczenie. VII. Przypisy. VIII. Wykaz literatury. Broszura, stron 55.