INDEKS AUTORSKI

Eugeniusz Rybka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Świat Kopernika a świat Keplera. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-19, 1973. Rybka, Eugeniusz.

# KOPERNIK, Mikołaj # KEPLER, Johannes # historia nauki #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Świat przedkopernikowski. 3. Światopogląd geometryczny Kopernika. 4. Mysterium Cosmographicum Kopernika. 5. Astronomia Nova. 6. Harmonia świata. 7. Epitome Astronomiae Copernicanae. 8. Kopernikanizm keplerowski. 9. Filozoficzny światopogląd Kopernika i Keplera. 10. Zakończenie.