INDEKS AUTORSKI

Przemysław Rybka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Jan Heweliusz. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-128, 1988. Rybka, Przemysław.

# HEWELIUSZ, Jan # astronomia # historia nauki #
ABSTRAKT. W artykule przedstawiono życie i działalność gdańskiego browarnika i wybitnego astronoma o europejskiej sławie Jana Heweliusza (1611-1687). Szczególnie wyeksponowano jego działalność naukową, był to bowiem wyróżniający się konstruktor instrumentów astronomicznych i utalentowany obserwator. Zostawił on po sobie liczne dzieła - z których najważniejsze to Selenographia, Cometographia, Prodromus Astronomiae i Machinae coelestis pars posterior - zawierające ogromną liczbę doskonałych jak na owe czasy obserwacji. Niezbyt fortunne okazały się natomiast jego koncepcje dotyczące natury niektórych ciał niebieskich. Problemami filozoficznymi nie zajmował się.