INDEKS AUTORSKI

Jan Rybkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rewolucja naukowo-techniczna a rewolucja człowieka jako gatunku społecznokulturowego. Tezy zarysu hipotezy roboczej. Studia Filozoficzne, nr 2, 129-150, 1980.

# rewolucja naukowo-techniczna # antropologia filozoficzna # rozwój społeczny # rozwój człowieka #

Od tłumacza. Włodzimierz Wiernadski jako uczony i myśliciel. Studia Filozoficzne, nr 10, 61-66, 1980. Rybkowski, Jan.

# WIERNADSKI, Władimir Iwanowicz # filozofia sowiecka # filozofia przyrody #