INDEKS AUTORSKI

Ewa Rydzyńska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kosmologia Bellerta i skwantowany czas. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-107, 1990.

# kosmologia # czas # fizyka #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Kosmologia Bellerta. 3. Interpretacja czasu i odległości kosmicznych. 4. Tło teorii Bellerta we współczesnej fizyce. 5. Analogie matematyczne i fizyczne. 6. Skwantowany czas a teoria Bellerta. 7. Inne drogi prowadzące do przyjęcia skwantowanego czasu. 8. Wartość naukowa teorii Bellerta i płynących zeń wniosków.

Uwagi w sprawie równoważności pewnych modeli kosmologicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-136, 1990. Rydzyńska, Ewa.

# kosmologia # metodologia nauki #
TREŚĆ. 1. Przegląd najpopularniejszych współczesnych modeli kosmologicznych. 2. Dwa pasma modeli kosmologicznych. 3. Równoważność podejść Milne’a i Bellerta. 4. Różne spojrzenia na świat.