INDEKS AUTORSKI

Teresa (Ścibor-)Rylska (1912-1985)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teilhard i o Teilhardzie w tłumaczeniu polskim. [Rec. Teilhard de Chardin, Pierre. Środowisko Boże i Człowiek - struktura i kierunki ewolucji grupy zoologicznej ludzkiej. Wildiers, M. M. Ku chrześcijańskiemu neohumanizmowi]. Znak, nr 131, 660-669, 1965.

Ewolucja ludzkości wedle Pierre Teilharda de Chardin. Znak, nr 165, 287-297, 1968. Rylska, Teresa.

# TEILHARD DE CHARDIN # ewolucjonizm chrześcijański #

Celowość w życiu komórki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-64, 1980. (Ścibor-)Rylska, Teresa.

# celowość # filozofia przyrody # biologia #
TREŚĆ. 1. Zagadnienie celowości w przyrodzie. a) Filozoficzne podejście do celowości. b) Przyrodnicze podejście do celowości. c) Uwarunkowanie celowe różnych typów układów. 2. Celowościowe uorganizowanie komórki. a) Wstępne wiadomości o komórce. b) Cele życia komórki. c) Celowościowe uorganizowanie jądra komórkowego. 3. Analiza procesu działania celowego komórki. a) Zdolność do poznawania celu jako celu. b) Zdolność do dążenia do celu. c) Czynności służące do osiągnięcia celu. d) Sprzężenie zwrotne i korekcja działania. 4. Podsumowanie. Literatura.