INDEKS AUTORSKI

Teresa Rzepa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Frydrychowicz, Stefan. Przez pryzmat znaku. [Rec. Bense, Max. Świat przez pryzmat znaku]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 179-184, 1982.

Język jako narzędzie procesu kategoryzacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 169-175, 1985. Rzepa, Teresa.

# język # pojęcie # kategoryzacja #

Kilka uwag na marginesie książki o "Filozoficznej szkole lwowsko-warszawskiej". Studia Filozoficzne, nr 12, 227-232, 1986.

# szkoła lwowsko-warszawska #

Autoprezentacja Władysława Witwickiego w listach do syna. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 129-145, 1987.

# WITWICKI, Władysław #
TREŚĆ. I. Wprowadzenie. II. Autoprezentacja. 1. Cechy zewnętrzne. 2. Cechy osobowości. 3. Emocje, uczucia, motywy. 4. Uznane reguły życiowe. 5. Stosunek do innych ludzi.

Czy Władysław Witwicki utożsamiał się z Sokratesem? Studia Filozoficzne, nr 8, 115-130, 1988.

# WITWICKI, Władysław # SOKRATES # filozof #
TREŚĆ. 1. Postać Sokratesa wykreowana przez W. Witwickiego. 2. Postać Władysława Witwickiego wykreowana przez osoby, pozostające z nim w bezpośrednich kontaktach.

Psychologiczny portret twórcy filozofii portretu. Studia Filozoficzne, nr 10, 13-23, 1989. Rzepa, Teresa.

# NOWICKI, Andrzej # portret # autokreacja #
ABSTRAKT. Stosując do psychologicznego portretowania metodę opracowaną w ramach filozofii portretu przez Andrzeja Nowickiego, sporządziłam portret twórcy tej teorii. Wykorzystałam zatem narzędzia pojęciowe ujawniające ergantropijne, inkontrologiczne i spacjogenne cechy portretu. Narzędzia te zastosowałam do kilku znaczących w procesie tworzenia sfer osobowości: dziedzin zainteresowań, sposobów zaspokajania potrzeby autokreacji, stylu poznawczego, systemu wartości.