INDEKS AUTORSKI

Maria Rzeuska (1908-1982)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Semiotyka w literaturze anglosaskiej 1910-1957. Rys bibliografii, problematyki i historii. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 146-172, 1958. Rzeuska, Maria.

# semiotyka # język # znak #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Znaczenie. 3. Proces znakowy, mentaliści i behawioryści. 4. Język: zwierzęta, ludzie pierwotni, zbiorowość. 5. Język jako system znaków. 6. Percepcja języka, strona dźwiękowa i wizualna. 7. Mowa, jej rodzaje i odmiany. 8. Komunikacja językowa i pozajęzykowa. 9. Pojęciowość, logika, stopnie języka. 10. Rodzaje języków. Języka nauki, filozofii i logiki, matematyki, fizyki. 11. Emocjonalność języka. Ogólna teoria wartości, etyka, nauki społeczne a język. 12. Magia, mit i religia a język. 13. Literatura, nauka o literaturze i estetyka a język. 14. Natura języka, jedność nauki. 15. Znaczenie przekładu i międzynarodowego języka. 16. Semiotyka stosowana. 17. Semantyka ogólna. 18. Poprzednicy. Semiotyka jako nauka. Dzieła ogólne. 19. Semiotyka i lingwiści. Semiotyka w systemie nauk o języku. Źródła bibliograficzne.