INDEKS AUTORSKI

Jan Salamucha (1903-1944)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Z dziejów nominalizmu średniowiecznego" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 207-238. Warszawa, PWN, 1960. Salamucha, Jan.

# filozofia średniowieczna # nominalizm #
TREŚĆ. (A) Walki nominalistyczne w. XIV. (B) Nominalizm psychologiczny. (C) Trudności antynomialne i ograniczenia językowe.