INDEKS AUTORSKI

Jacek Salij OP


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Duch prawdy, duch wolności. [Polemika z: Tischner, Józef. Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego]. Znak, nr 193-194, 1001-1004, 1970.

# tomizm # religia a filozofia # filozofia katolicka #

Czy Bóg nas zaprogramował? Przeznaczenie a wolność. Znak, nr 280, 1142-1160, 1977. Salij, Jacek.

# wolność # przeznaczenie # zniewolenie #
TREŚĆ. * Klasyczne opisy zniewolenia człowieka. * Biblijne opisy zniewolenia człowieka. * Tajemnica przeznaczenia jako radosna nowina o wolności.