INDEKS AUTORSKI

Stanisław Salmonowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia szkolna w toruńskim gimnazjum akademickim w latach 1600-1660 (zarys problematyki). Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 265-270, 1975. Salmonowicz, Stanisław.

# filozofia polska # nauczanie filozofii #