INDEKS AUTORSKI

Ryszard Sarkowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O metaforze w nauce. Studia Filozoficzne, nr 7, 57-64, 1979. Sarkowicz, Ryszard.

# metafora # język nauki # relewancja #
TREŚĆ. (A) Koncepcje metafory. (B) Użycie i funkcja zdań metaforycznych w nauce. (C) Granice zdania metaforycznego i jego metaforyczność. (D) Odróżnienie metafory naukowej od pozanaukowej. 1. Relewancja logiczna typu dedukcyjnego. 2. Relewancja sytuacyjna P. Wilsona.

Filozofia XX wieku w oczach A. J. Ayera. [Rec. Ayer, A. J. Philosophy in the Twentieth Century]. Studia Filozoficzne, nr 8, 195-197, 1984. Sarkowicz, Ryszard.