INDEKS AUTORSKI

Stefan Sarnowski (1939-2014)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 Co to jest personalizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 147-164, 1969.

# personalizm # filozofia katolicka # MOUNIER, Emmanuel # uniwersalizm #
TREŚĆ. (A) Idealizm personalny. (B) Personalizm katolicki. (C) Personalistyczna trzecia siła. (D) Personalistyczny uniwersalizm.

Chrześcijaństwo, humanizm - dialog. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 279-297, 1969.

# humanizm # chrześcijaństwo # teocentryzm # antropocentryzm #
TREŚĆ. * Humanizm teocentryczny a Odrodzenie. * Humanizm teocentryczny a współczesność.

Personalizm i marksizm: nieudana próba konfrontacji. [Rec. Tanalski, Dionizy. Wolność człowieka. Personalizm a marksizm]. Studia Filozoficzne, nr 1, 232-235, 1969.

Nowy Tomasz niepotrzebny. [Rec. Gilson, Étienne. Filozof i teologia]. Studia Filozoficzne, nr 3, 194-199, 1969.

z: Ochocki, Aleksander. Problemy nauczania filozofii marksistowskiej. Spotkanie w Szklarskiej Porębie. Studia Filozoficzne, nr 1, 233-239, 1970.

Mediocentryzm i filozofia chrześcijańska. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 161-164, 1972.

# mediocentryzm # tomizm #

Personalizm chrześcijański: synteza czy eklektyzm? Studia Filozoficzne, nr 3, 99-118, 1973.

# personalizm # MOUNIER, Emmanuel # filozofia katolicka #

Pierwszy ogólnopolski zjazd filozoficzny. [Skład Prezydium KNF PAN na lata 1975-1977]. Studia Filozoficzne, nr 9, 174, 1975.

Współpraca filozofów Polski i NRD. Studia Filozoficzne, nr 6, 175-176, 1976.

Uwagi w sprawie terminologicznej. [Rec. Zwoliński, Zbigniew. Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna]. Studia Filozoficzne, nr 12, 103-105, 1976.

Próba rehabilitacji Berkeleya. Studia Filozoficzne, nr 4, 51-72, 1977.

# BERKELEY, George # istnienie # immaterializm # idealizm subiektywny #

Czy transcendentalizm jest metafizyką? [Polemika z: Siemek, Marek. Idea transcendentalizmu i Fichtego i Kanta]. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-57, 1978.

# transcendentalizm # metafizyka # KANT, Immanuel # FICHTE, Johann Gottlieb #

Historia filozofii - hermeneutyka - filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11, 123-130, 1981.

# metodologia historii filozofii # hermeneutyka # filozofia #

Filozofia naukowa i filozofia nauki. Uwagi o pozytywizmie. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 27-56, 1982. Sarnowski, Stefan.

# filozofia naukowa # pozytywizm # filozofia nauki # COMTE, Auguste #
ABSTRAKT. Określenia "filozofia naukowa" i "filozofia nauki" zakreślają ramy rozważań zawartych w niniejszym szkicu. Rozważania te dotyczą pozytywizmu, który jest utożsamiany z filozofią naukową, zaś filozofia nauki wyznacza filozoficzną i historyczno-filozoficzną płaszczyznę dla uwag poczynionych na jego temat. Filozofia nauki stanowi bowiem także najszerszą z możliwych płaszczyzn w całej filozofii nowożytnej. Można by przeto stwierdzić, że w łonie filozofii nauki pozytywizm zarówno powstał, jak i został przezwyciężony. Nie stanowił on jej pełnej konkretyzacji.

Myśl filozoficzna drugiej połowy XIX wieku a marksizm. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 237-243, 1987. Sarnowski, Stefan.

# marksizm # filozofia nowożytna #