INDEKS AUTORSKI

Karol Sauerland


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Średniowiecze w oczach romantyków niemieckich (Wackenroder, Novalis, Tieck i Arnim). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 109-139, 1967. Sauerland, Karol.

# romantyzm niemiecki # średniowiecze # idealizacja przeszłości #
TREŚĆ. (A) Novalis a średniowiecze. (B) Stosunek Ludwika Tiecka do niemieckiej literatury wieków średnich. (C) Koncepcja średniowiecza w "Die Kronenwächter" Achima von Arnima - przezwyciężenie mitu.

Dilthey a filozofia życia. [Rec. Kuderowicz, Zbigniew. Światopogląd a życie u Diltheya]. Studia Filozoficzne, nr 2, 153-160, 1968.

Walter Benjamin jako teoretyk współczesnej kultury. Studia Filozoficzne, nr 6, 23-44, 1971.

# BENJAMIN, Walter # krytyka kultury # obraz dialektyczny #
TREŚĆ. (A) Przeżycie i doświadczenie. (B) "Aura". (C) Rola mas w sztuce. (D) Technika a sztuka. (E) Teoria obrazów dialektycznych. (F) Teraźniejszość a historia. (G) Krytyka kultury współczesnej.

Kafka - Proust - Picasso. Fenomenologiczno-egzystencjalistyczna próba interpretacji współczesnej sztuki i literatury. [Rec. Biemel, Walter. Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 243-245, 1972.

U źródeł kariery niemieckiego pojęcia "przeżycie" w czasach Diltheya. Studia Filozoficzne, nr 4, 31-43, 1973.

# przeżycie # filozofia niemiecka #

Wilhelm Dilthey: między pozytywizmem i antypozytywizmem. Studia Filozoficzne, nr 7, 83-95, 1976.

# DILTHEY, Wilhelm # przeżycie # nauki humanistyczne #
TREŚĆ. 1. Spór o Diltheya. 2. Droga do teorii przeżycia. 3. Nauki humanistyczne a przyrodnicze.

Waltera Benjamina rewizja materialistycznego pojmowania dziejów. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 71-76, 1986. Sauerland, Karol.

# BENJAMIN, Walter # materializm historyczny #