INDEKS AUTORSKI

Janusz Sawaszkiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pięćdziesiąt lat filozofii w Poznaniu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 41-50, 1948. Sawaszkiewicz, Janusz.