INDEKS AUTORSKI

Anna Sawicka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Drugie czytanie Ortegi. [Omówienie zawartości czasopism hiszpańskich]. Znak, nr 360-361, 1668-1676, 1984. Sawicka, Anna.

# ORTEGA Y GASSET # filozofia hiszpańska #