INDEKS AUTORSKI

Franciszek Sawicki (1877-1952)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia miłości. Wyd. 2 Kraków, Księgarnia Krakowska, 1945.

# miłość # popęd # erotyzm # filozofia katolicka # altruizm # cierpienie # teodycea #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Istota oraz postacie miłości. 1. Istota miłości. 2. Postacie miłości. (C) Miłość a życie. 1. Miłość popędem przyrodzonym. 2. Miłość przykazaniem. 3. Życiowa wartość miłości. (D) Miłość jako praprzyczyna wszechrzeczy. 1. Bóg jest miłością. 2. Miłość odwieczna a cierpienie w świecie.

U źródeł chrześcijańskiej myśli. (Św. Augustyn - Św. Tomasz z Aquinu - mistrz Eckhart). Katowice, Księgarnia Św. Jacka, 1947. Sawicki, Franciszek.

# filozofia katolicka # chrześcijaństwo # scholastyka # AUGUSTYN, Aurelius, św. # TOMASZ z Akwinu, św. # ECKHART z Hochheim; Mistrz Eckhart # mistyka, mistycyzm #
TREŚĆ. (A) Wejście chrześcijaństwa w świat. (a) Chrześcijański pogląd na świat i życie. (b) Stosunek chrześcijaństwa do filozofii. (B) Św. Augustyn - Chrześcijańska filozofia starożytności. (a) Życie. (b) Charakterystyka. (c) Dzieła. (d) Źródła augustyńskiej filozofii. (e) Problem poznania. (f) Idea Boga. (g) Bóg i świat. (h) Dusza. (i) Etyka. 1. Prawo moralne, obowiązek i skłonność. 2. Cnota i grzech. 3. Grzech pierworodny. 4. Potrzeba łaski. 5. Ostateczny cel życia. (j) Myśl w dziejach. (k) Historyczne znaczenie Augustyna. (C) Św. Tomasz z Akwinu - scholastyczna filozofia średniowiecza. (a) Rys dziejów scholastycznej filozofii. 1. Charakter scholastycznej filozofii. 2. Rozwój scholastycznej filozofii. (b) Życiorys. (c) Oblicze duchowe. (d) Dzieła. (e) Nauka o poznaniu. (f) Nauka o Bogu. (g) Powstanie i istota świata. (h) Dusza ludzka. (i) Etyka. 1. Ostateczny cel życia. 2. Porządek moralny. 3. Nauka o cnocie. 4. Natura i łaska. (j) Nauka o państwie. (k) Historyczna doniosłość tomistycznej filozofii. (D) Mistrz Eckhart - Niemiecka mistyka średniowieczna. (a) Istota mistyki. (b) Rys historii mistyki. (c) Eckharta życie i pisma. (d) Eckharta nauka o Bogu, duszy i świecie. (e) Eckharta etyka i mistyka. (f) Historyczny wpływ Eckharta.

Wolność woli w nowym oświetleniu. em>Roczniki Filozoficzne, II-III, 185-198, 1949-1950.

# wolność woli # HARTMANN, Nicolai #

Pojęcie i zagadnienie nicości u Heideggera. Roczniki Filozoficzne, IV, 125-137, 1954. Sawicki, Franciszek.

# HEIDEGGER, Martin # nicość # śmierć #
TREŚĆ. 1. Pojęcie nicości w dziejach filozofii. 2. Pojęcie nicości w filozofii Heideggera. a. Zgroza nicości powodem lęku. b. Nicość drogowskazem do bytu transcendentnego.