INDEKS AUTORSKI

J. J. Sawicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ks. Franciszek Krupiński jako historyk filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 281-296, 1966. Sawicki, J. J.

# KRUPIŃSKI, Franciszek # historia filozofii # filozofia polska #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Historyk filozofii powszechnej. 2. Historyk filozofii polskiej.

Czy i jakim tomistą był ks. Kazimierz Wais? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 297-316, 1966.Sawicki, J. J.

# WAIS, Kazimierz # tomizm # filozofia polska #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Formacja intelektualna Waisa. 2. Próba oceny immanentnej. 3. Próba oceny transcendentnej.