INDEKS AUTORSKI

Bogusław SCHAEFFER


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wartość nowatorstwa w muzyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 21-41, 1983. Schaeffer, Bogusław.

# nowatorstwo # muzyka # wartość estetyczna #
ABSTRAKT. Wielka muzyka jest zawsze nowatorska. Jej wartość polega na tym, że: (1) odsłania nam niespodziewane dziedziny sztuki, (2) nasze rozumienie muzyki nie ogranicza się do pojęć tradycyjnych, (3) dowiadujemy się o możliwościach muzyki, (4) nasze rozumienie muzyki wcześniejszej zmienia się i przepełnia innymi pojęciami. Autor rozważa wartość muzyki w 8 aspektach wartości: jako wartość, jako znaczenia, jako ceny, jako substancji, jako jakości, jako prawdziwości (niem. Echtheit), jako przydatności i jako doskonałości. Wydawcy i wykonawcy muzyki zaś stosują przy ocenie inny system wartości - bardziej merkantylny i podporządkowany sukcesowi. Rzeczywista wartość nowatorskich elementów w muzyce zależy też od czasu. Nowatorstwo i różnorodność są podstawowymi wartościami kultury.