INDEKS AUTORSKI

Andrzej Ściegienny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Spór Erazma z Lutrem" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 185-204, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Ściegienny, Andrzej.

# wolność # ERAZM z Rotterdamu # LUTHER, Martin # Bóg a człowiek #

Luter. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ściegienny, Andrzej.

# LUTHER, Martin # protestantyzm # historia religii # usprawiedliwienie # wolność #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. Życie i dzieło. III. Teologia Marcina Lutra. 1. Bóg. 2. Człowiek; natura, wiara i usprawiedliwienie. 3. Chrystus: Prawo i Ewangelia. 4. Słowo i sakramenty. 5. Kościół. 6. Władza świecka, ekonomia, etyka społeczna i tolerancja. IV. Zakończenie. V. Bibliografia.
WYBÓR PISM. (A) List do Spalatyna. (B) O niewoli babilońskiej Kościoła. (C) O niewolnej woli. (D) Przeciwko morderczym i zbójeckim bandom chłopskim. (E) O tłumaczeniu. (F) Kazanie o dobrych uczynkach. (G) Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego.