INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Sedlak (1911-1993)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Relatywistyczne pojęcie czasu według Einsteina. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 119-146, 1958.

# czas # szczególna teoria względności #

Ewolucja biochemiczna i teoria silicydów. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 69-112, 1959.

# ewolucja # filozofia przyrody #
TREŚĆ. 1. Obecne granice ewolucji biochemicznej. 2. Ewolucja morfologiczna i pewne wnioski z niej płynące. 3. Możliwości teorii silicydów. (a) Teoria silicydów jako ekstrapolacja ewolucji biochemicznej.

Wulkanizm i trzęsienia ziemi w geoenergetycznym zespole zjawisk. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 45-64, 1963.

# filozofia przyrody # geologia # entropia #
TRESĆ. 1. Stan zagadnienia. 2. Ziemia jako układ energetyczny. 3. Wnioski - hipotezy robocze. 4. Termodynamika Ziemi. 5. Cykle energetyczne Ziemi. 6. Wnioski wynikające ze schematu.

Filozoficzna problematyka elektromagnetycznej przestrzeni. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 27-52, 1966.

# przestrzeń # filozofia przyrody # pole elektromagnetyczne #
TREŚĆ. 1. Próżnia jako tło zdarzeń fizycznych. 2. Analiza i próba abstrakcji pola elektromagnetycznego. 3. Kwant przestrzeni. 4. Struktura przestrzeni. 5. Powstanie fotonu. 6. Wnioski i perspektywy. 7. Metoda postępowania.

Elektrostaza i ewolucja organiczna. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 31-58, 1967.

# biologia # ewolucja # pole elektromagnetyczne #
TREŚĆ. 1. Natura biologicznego oscylatora. 2. Elektrostaza. 3. Magnetohydrodynamika biologiczna. 4. Ewolucyjne uwarunkowanie elektrostazy. 5. Zadania elektrostazy (zebranie wniosków). 6. Perspektywy badawcze.

Biofizyczne podstawy świadomości. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 125-155, 1969.

# ewolucja # świadomość # biologia #
TREŚĆ. 1. Ewolucja informacji w układach półprzewodnikowych. 2. Ewolucja informacji w układach biologicznych. 3. Ewolucja mózgu. 4. Elektrostaza i świadomość. 5. Ewolucyjne przygotowanie świadomości.

Wstęp do elektromagnetycznej teorii życia. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 101-127, 1970.

# życie # ewolucja # biologia #
TREŚĆ. 1. "Minimum" życia. 2. Podstawy zmienności. 3. Kierunki ewolucji protożywego układu. (a) Ewolucja w płaszczyznie "poziomu". (b) Ewolucja informacji. (c) Ewolucja zjawisk powierzchniowych. (d) Ewolucja emitującego układu. 4. Istota życia jest elektromagnetycznej natury.

Kwantowe podstawy ruchu w świecie organicznym. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 91-112, 1971.

# ruch # życie # biologia #
TREŚĆ. 1. Informacja mechaniczna środowiska. 2. Życie receptorem energii mechanicznej. 3. Ruch biologiczny jako zjawisko kwantowe. 4. Ewolucja ruchu. 5. Ruch w świecie roślinnym.

Plazma fizyczna jako podstawa bioenergetyki. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 125-148, 1972.

# biologia # bioplazma #
TREŚĆ. 1. "Życie" plazmy. 2. Plazma - półprzewodniki - ferryty. 3. Plazma fizyczna w układach biologicznych. 4. Bioplazma. 5. Elektromagnetyczne efekty bioplazmy.

Paleobiochemiczne problemy wczesnych stadiów życia. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 65-87, 1973.

# biochemia # życie #
TREŚĆ. 1. Kompleks chemiczny. 2. Kompleks morfologiczny. 3. Relikty biochemiczne w obecnym życiu. 4. Relikty biofizyczne. 5. Paleobiochemiczne alternatywy.

Ewolucja bioplazmy. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 95-116, 1975.

# plazma # ewolucja #
TREŚĆ. 1. Ewolucja metabolizmu. 2. Frakcjonowany przepływ elektronów. 3. Plazma biologiczna jako podstawa bioenergetyki. 4. Elektrony i fotony w procesach biologicznych. 5. Drogi rozwoju plazmy biologicznej. 6. Ewolucyjna rola zjawisk makroskopowych w plazmie biologicznej. 7. Refleksje rozwojowe.

Piezoelektryczność związków organicznych i kwantowoakustyczne podstawy informacji biologicznej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 149-170, 1977.

# informacja # filozofia przyrody # biofizyka # życie #
TREŚĆ. 1. Organizm jako piezoelektryczny zespół. 2. Bioplazma jako kompleks energetyczny i nośnik informacji. 3. Sytuacja w układzie piezoelektryk-półprzewodnik. 4. Żywy układ kwantowym wzmacniaczem energii. 5. Rytmy biologiczne, procesy falowe i ewolucja informacji. 6. Kwantowy węzeł życia.

Bioelektronika w zespole jej metodycznych problemów. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 111-130, 1978.

# życie # biologia # plazma #
TREŚĆ. 1. Metody poznawania życia w przeszłości i obecnie. 2. Podaż faktów w biologii nabiera przyspieszenia. 3. Elektroniczny model życia. 4. Charakterystyka bioelektroniki w skrócie. 5. Bioplazma - ostateczna konsekwencja bioelektroniki. 6. Opis życia i jego możliwości. 7. Możliwości weryfikacji w bioelektronice. 8. Ekonomika badań i bioelektronika.

Życie jest światłem. Bioelektronika i możliwości nowej antropologii. Studia Filozoficzne, nr 10, 91-101, 1978.

# światło # biologia # życie # antropologia #
TREŚĆ. 1. Metodyczny status questionis w poznaniu człowieka. 2. Postawienie problemu. 3. Heurystyczne następstwa bioelektroniki. 4. Świadomość na kwantowym pograniczu. 5. Bioelektroniczne perspektywy poznania człowieka.

Bioplazma jako podstawowa metoda sondażu życia. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 103-123, 1979.

# bioplazma # biologia #
TREŚĆ. 1. Rozwój pojęć o bioplazmie. 2. Empiryczne podstawy modelu plazmowego. 3. Podstawy interpretacji modelu plazmowego. 4. Bliższe określenie natury bioplazmy. 5. Plazmowa pompa życia. 6. Bioelektronika stwarza nowe możliwości poznania żywego ustroju. 7. Szersze horyzonty biologii. 8. Doświadczalne perspektywy w badaniu bioplazmy.

Podstawy kwantowej paleobiotyki. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 119-145, 1980.

# życie # materia # biologia #
TREŚĆ. 1. Życie jako stan wzbudzony materii. 2. Egzobiologia i nowe możliwości. 3. Nieograniczona reszta funkcjonalna życia. 4. Próba rekonstrukcji fizyki wczesnych okresów życia. 5. Biomagnetyczne własności. 6. Magnetyka kwantowej paleobiofizyki. 7. Elektroniczna indywidualizacja bioukładu. 8. Zamknięcie w system działania.

Zarys biologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 43-64, 1981.

# biologia # filozofia przyrody #
TREŚĆ. 1. Faktyczne oblicze biologii. 2. Fizyka zaczyna robić rewizję poglądów. 3. Biologia budowana od nowa. 4. Biologia w innym układzie odniesienia. 5. Biologia na drogach względności.

Myślenie, planowanie i działanie w nauce na przykładzie biologii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 87-96, 1981.

# filozofia nauki # biologia # konserwatyzm # rozwój nauki #
TREŚĆ. 1. Uczony i schematyzm. 2. Autorytet i rozwój nauki. 3. Mecenat czy administracja nauki. 4. Niezamierzone skutki wadliwej racjonalności w nauce. 5. Biologia na nowych drogach i rzeczywistość.

Obrachunek z czasem i materią. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 5-25, 1982.

# filozofia nauki # czas # materia #
TREŚĆ. 1. Synteza jako pożyteczna konieczność. 2. Wyznaczenie własnego miejsca w nauce. 3. Schematy, mity i legendy w nauce. 4. Badanie przyrody zatacza rondo. 5. Biologii teoretycznej droga w Polsce. 6. Realna utopia - człowiek i degradacja środowiska. 7. Materia, czas i metoda.

Natura ludzkiej świadomości w świetle bioelektroniki. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 83-91, 1983.

# świadomość # filozofia przyrody #
TREŚĆ. 1. Orzekanie o świadomości. 2. Czas powstania świadomości. 3. Poszukiwanie natury świadomości. 4. Świadomość w kwantowym wymiarze. 5. Co to daje biologii? 6. Praktyka i kompetencje.

Nauka i myślenie. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 198-204, 1983.

# filozofia nauki # biologia #
TREŚĆ. 1. Refleksje innych o stanie biologii. 2. Decyzje, werdykty i bieg nauki. 3. Czym jest wobec tego bioelektronika. 4. Perspektywy bioelektroniki.

Bioelektronika - system nowego pojmowania życia. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 105-125, 1984.

# życie # biologia #
TREŚĆ. 1. Spór o bioelektronikę. 2. Czy bioelektronika jest już nauką? 3. Elektroniczne przybliżenie w biologii. 4. Najmniejsza jednostka funkcjonowania życia. 5. Aktualny stan bioelektroniki. 6. Obecny kształt bioelektroniki. 7. Kompendium bioelektroniki.

Ćwierćwiecze krzemowej teorii życia. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 115-133, 1985.

# biologia # życie #
TREŚĆ. 1. Problem krzemowy z perspektywy 25 lat teorii. 2. Krzemowy paradygmat w biologii. 3. Znaczenie teorii silicydów dla empiryzmu biologicznego. 4. Mechanizmy przejść form silicydalnych w karbonidalne. 5. Charakterystyka życia krzemowego.

Krzem - pierwiastek młodości. (Szkic scenariusza filmu oświatowego). Roczniki Filozoficzne, 34(3), 103-218, 1986.

# życie # filozofia przyrody #

Nieliniowość w biologii. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 107-118, 1987/1988. Sedlak, Włodzimierz.

# biologia # życie #
TREŚĆ. 1. Trochę historii nieliniowości. 2. Nieco danych o nieliniowości. 3.Nowe oblicze biologii. 4. Nieliniowość jako sondaż życia w bioelektronice.

Wejście w nieznane rejony życia. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 207-216, 1989/1990. Sedlak, Włodzimierz.

# biologia # organizm # życie #
TREŚĆ. 1. Istota sporu. 2. Nowsze spojrzenie na organizm. 3. Próba modelowego wyjaśniania. 4. Dalsze precyzowanie modelu. 5. Nieeinsteinowska winda w biologii.