INDEKS AUTORSKI

Stanisław Semczuk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Status ontologiczny przedmiotów teoretycznych fizyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 33-40, 1987. Semczuk, Stanisław.

# fizyka # uniwersalia # przedmioty teoretyczne #
ABSTRAKT. Praca dostarcza argumentów za tezą, że przedmioty teoretyczne fizyki bardziej przypominają przedmioty matematyczne niż empiryczne przedmioty potocznego doświadczenia. Proponuje się traktować je jak uniwersalia, a nie jak konkrety.