INDEKS AUTORSKI

Marian Henryk Serejski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historia humanistyczna-integralna a badania historiograficzne. Studia Filozoficzne, nr 4, 53-71, 1969. Serejski, Marian Henryk.

# historiografia # metodologia historii #
TREŚĆ. (A) Przełom w pozytywistycznej metodologii i refleksji historycznej a badania historiograficzne. (B) Przełom, zakres, metody historii historiografii. (C) Historia historiografii a historia dziejów ludzkich. Generalizacje klasyfikacyjne. (D) Historia historiografii a historia kultury i historia nauki.