INDEKS AUTORSKI

Janusz Sidorek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O Ingardenowskiej teorii przedmiotów czysto intencjonalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 163-185, 1977. Sidorek, Janusz.
O Ingardenowskiej teorii przedmiotów czysto intencjonalnych (cz. II). Z problematyki konstytucji przedmiotu czysto intencjonalnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-177, 1980.

# INGARDEN, Roman # przedmiot intencjonalny # filozofia języka # nazwa # znaczenie # świadomość #
TREŚĆ. Wprowadzenie. I. Ingardenowska teoria języka. Znaczenie i jego korelat - przedmiot czysto intencjonalny. 1. "Dwuwarstwa" języka. 2. Znaczenie nazwy. 3. "Znaczenie samo w sobie" a znaczenie odniesione do przedmiotu. 4. Modyfikacja znaczenia nazwy przy przejściu do nazw złożonych. Rola słówek fikcyjnych. 5. Znaczenie czasownika określonego. 6. Egzystencjalno- i formalno-ontologiczne różnice pomiędzy korelatami nominalnego i werbalnego typu intencjonalności. 7. Znaczenia słów a pojęcia idealne. 8. Znaczenie zdania. 9. Rekapitulacja.
1. Wstęp. 2. Formy świadomości nieaktowej. 3. Mniemanie jako przedmiotowa forma świadomości. 4. Aktywność aktów świadomych. 5. Rola czysto intencjonalnego przedmiotu w spostrzeganiu. 6. Przeciwstawienie różnych typów aktów i ich intencjonalnych korelatów. 7. Różne pojęcie przedmiotu. Eksplikacja nazwy "przedmiot czysto intencjonalny".

Idea redukcji fenomenologicznej we wczesnych tekstach Husserla. Studia Filozoficzne, nr 7, 135-150, 1980. Sidorek, Janusz.

# HUSSERL, Edmund # redukcja fenomenologiczna # poznanie #
TREŚĆ. Część I. Idea redukcji ejdetycznej.