INDEKS AUTORSKI

Jan Sieg SJ


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nauki pomocnicze etyki robotników przemysłowych. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 93-119, 1961. Sieg, Jan.

# etyka zawodowa # praca # przemysł #
TREŚĆ. 1. Etyka robotników przemysłowych. 2. Następstwa rozpowszechniania się tayloryzmu w przemyśle. 3. Początki nauk o pracy w przemyśle. 4. Fizjologia pracy. 5. Psychologia pracy. 6. Głosy krytyczne o ruchu human relations. 7. Socjologia przemysłu. 8. Pedagogika pracy. 9. Naukowa organizacja. 10. Etyka a nauki o pracy ludzkiej w przemyśle.