INDEKS AUTORSKI

Jadwiga Siekierska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Niektóre problemy estetyki w pracach Marksa i Engelsa. Myśl Filozoficzna, nr 4, 126-161, 1953. Siekierska, Jadwiga.

# MARX, Karl # ENGELS, Friedrich # sztuka # estetyka #
TREŚĆ. 1. Sztuka jako odbicie rzeczywistości społecznej. 2. Marks i Engels o pochodzeniu i specyfice sztuki. 3. Marksizm o klasowości sztuki. 4. Marks o nierównomierności rozwoju sztuki.