INDEKS AUTORSKI

Antoni Siemianowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Poglądy Henryka z Gandawy w nowym oświetleniu. [Polemika z: Gogacz, Mieczysław. Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy]. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 135-139, 1964.

# HENRYK z Gandawy # prawda # pewność # iluminacja #

Teoria istnienia realnego i tzw. sposoby istnienia u Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 33-41, 1965.

# HENRYK z Gandawy # istnienie # byt #
TREŚĆ. 1. Analiza różnych znaczeń terminu "modus". 2. Analiza słowa "esse". 3. Henrycjańska koncepcja istnienia realnego.

Pojęcie nieskończoności u Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 105-111, 1968.

# HENRYK z Gandawy # nieskończoność # Bóg # negacja #

Wolność woli w ujęciu Dietricha von Hildebranda. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 11-23, 1975. Siemianowski, Antoni.

# wolna wola # HILDEBRAND, Dietrich von #
TREŚĆ. 1. Wolność w praktyce a teoretyczna wiedza o wolności. 2. Dwa wymiary ludzkiej wolności. 3. Wolność woli a wartość przedmiotu. 4. Ludzka aktywność a zwierzęca spontaniczność. 5. Zasięg pierwszego wymiaru wolności. 6. Rzeczywisty wpływ wolności i jej zasięg. 7. Wola a uczucia. 8. Natura, charakter, wpływ środowiska a wola. 9. Uwagi końcowe.

Dietrich von Hildebrand - fenomenolog i metafizyk moralności. Znak, nr 256, 1278-1288, 1975. Siemianowski, Antoni.

# HILDEBRAND, Dietrich von # fenomenologia # etyka #