INDEKS AUTORSKI

Zofia Siemiątkowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Jana ze Słupczy kwestie filozoficzne 'De mixtione elementorum', 'De intellectu separato'" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 153-165. Wrocław - Warszawa - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Siemiątkowska, Zofia.

# filozofia polska # filozofia średniowieczna # JAN ze Słupczy #
TREŚĆ. I. Questio disputata "De mixtione elementorum". 1. Contra conclusionem negativam. 2. Contra conclusionem affirmativam. II. Questio disputata: "De intellectu separato". 1. Contra conclusionem affirmativam. 2. Contra conclusionem negativam.