INDEKS AUTORSKI

Józef Sieradzki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Materializm historyczny i niektóre potrzeby polskiego dziejopisarstwa. Myśl Współczesna, nr 8-9, 53-, 1948. Sieradzki, Józef.

# materializm historyczny # metodologia historii #
TREŚĆ. * Uogólnienia i prawa. * Prawo nieustannej przemiany. * Przykład trzeci i paralela dziejów Polski i Rusi. * Wytwarzanie istotą rozwoju i zmian. * Nauka o walce klas. * Podbudowa i nadbudowa. * Niektóre zadania.