INDEKS AUTORSKI

Beata Sierocka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dialektyka jako program nauk przyrodniczych. [Rec. Theorie und Labor - Dialektik als Program der Naturwissenschaften. Plath, P. and Sandkühler (hrsg.)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 181-186, 1981.

Rozum krytyczny a pojednanie ogólnego i szczególnego w systemie "Sittlichkeit". Colloquia Communia, 1(24), 207-209, 1986. Sierocka, Beata.

# HEGEL # rozum # dzieje #