INDEKS AUTORSKI

Tadeusz M. Sierotowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Między stacjonarnym a ewolucyjnym obrazem wszechświata. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 136-146, 1990. Sierotowicz, Tadeusz M.

# kosmologia # metodologia nauki # LAKATOS, Imre #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. "Fakty" - część historyczna. 3. "Myśl" - zarys koncepcji I. Lakatosa. 4. Analiza.