INDEKS AUTORSKI

Kamil Sipowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Neoplatonizm w hermeneutyce Paula Ricoeura i Martina Heideggera. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 175-182, 1978. Sipowicz, Kamil.

# RICOEUR, Paul # HEIDEGGER, Martin # hermeneutyka # neoplatonizm #
TREŚĆ. 1. Wstępne określenia hermeneutyki. 2. Hermeneutyka Paula Ricoeura. 3. Hermeneutyka jako ontologia fundamentalna Martina Heideggera.