INDEKS AUTORSKI

Jerzy Siwecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"W sprawie klasyfikacji nauk u Platona i u Arystotelesa" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 239-250. Warszawa, PWN, 1960. Siwecki, Jerzy.

# klasyfikacja nauk # PLATON # ARYSTOTELES #