INDEKS AUTORSKI

Paweł Siwek (1893-1986)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Celowość w filozofii Spinozy. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 395-401, 1948.

# SPINOZA, Baruch # celowość #

Mechanistyczna teoria życia według J. Schultza. Roczniki Filozoficzne, II-III, 14-24, 1949-1950.

# DESCARTES # SCHULTZ, Julius # mechanicyzm # życie #

Zjazd katoolickich filozofów w Stanach Zjednoczonych. Roczniki Filozoficzne, II-III, 408-409, 1949-1950.

Spór o dążność naturalną do widzenia Boga. Roczniki Filozoficzne, IV, 139-154, 1954.

# filozofia religii # Bóg # przeżycie religijne #

II międzynarodowy zjazd poświęcony Leibnizowi (16-22 lipca 1972 r.). [Hanower]. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 91-93, 1973. Siwek, Paweł.