INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Skalski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria bezpośredniego oznaczania Saula Kripkego i Hilarego Putnama. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-22, 1987. Skalski, Tadeusz.

# KRIPKE, Saul # PUTNAM, Hilary # semantyka # nazwa #
ABSTRAKT. Przedmiotem artykułu jest teoria oznaczania przedstawiona w "Naming and Necessity" Saula Kripkego i rozwijana, w znacznym stopniu niezależnie, w wielu różnych pracach przez Hilarego Putnama. Autor prezentuje teorię i przeprowadza jej analizę w takim zakresie, w jakim dotyczy ona nazw substancji i gatunków naturalnych.