INDEKS AUTORSKI

Władysław W. Skarbek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Byt" a "powinność". Studia Filozoficzne, nr 12, 45-52, 1980.

# HUME, David # fakty a wartości # powinność # metaetyka #
ABSTRAKT. Bez wątpienia jednym z najbardziej ważkich teoretycznych zagadnień etyki doby współczesnej jest zagadnienie "bytu" i "powinności". Zostało ono po raz pierwszy explicite postawione przez szkockiego myśliciela D. Hume`a. Autor w swoim artykule prezentuje wybrane interpretacje współczesnych etyków tzw. "gilotyny Hume`a" oraz szkicuje własną interpretację.

Psychologizm w teorii etycznej D. Hume'a. Studia Filozoficzne, nr 10, 111-122, 1981. Skarbek, Władysław W.

# psychologizm # HUME, David # etyka #
TREŚĆ. 1.1. Koncepcja "oddźwięku uczuciowego" (sympathy). 2.1. Istota przyjemności "rozważnej". 3.1. Teoria bezstronnego obserwatora. 4.1. Teoria racjonalnego obserwatora. 1.2. Istota sądu etycznego. 2.2. Zagadnienie błędu naturalistycznego.