INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Skoczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dzieje mechanicyzmu. [Rec. Heller, Michał i Życiński, Józef. Wszechświat - maszyna czy myśl?]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 331-333, 1990.

Sacrum i rationale. [Sprawozdanie z konferencji w PAT, Kraków, 16-18.11.1988]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 347-349, 1990.

Rola wyjaśniania strukturalnego w nauce. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 178-183, 1990. Skoczny, Włodzimierz.

# wyjaśnianie naukowe # metodologia nauki # struktura #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Wyjaśnianie strukturalne w perspektywie historycznej. 3. Wartość eksplikacyjna wyjaśniania strukturalnego.