INDEKS AUTORSKI

Bernard W. Skrzydlewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Istota lichwy według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 27-50, 1965. Skrzydlewski, Bernard W.

# TOMASZ z Akwinu, św. # lichwa # etyka społeczna #
TREŚĆ. 1. "Usura" w znaczeniu przedmiotowym. 2. "Usura" w znaczeniu funkcjonalnym. 3. Lichwa jako grzech.

Przykład argumentacji św. Tomasza z Akwinu w dziedzinie etyki szczegółowej. Argumentacja przeciw pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pożyczki. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 51-81, 1965.

# etyka społeczna # TOMASZ z Akwinu, św. # lichwa #
TREŚĆ. 1. Wypowiedzi autorytetów w argumentacji św. Tomasza. 2. Uzasadnienie rozumowe w argumentacji św. Tomasza. (a) Argumentacja początkowa. (b) Rozszerzenie argumentacji w okresie przejściowym. (c) Argumentacja ostateczna. 3. Ogólna ocena i znaczenie metodologiczne argumentacji św. Tomasza. (a) Istotne cechy argumentacji św. Tomasza w sprawie lichwy. (b) Ogólna ocena argumentacji św. Tomasza. (c) Znaczenie argumentacji św. Tomasza dla metodologii etyki.