INDEKS AUTORSKI

Marian Skrzypek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Polskie oświeceniowe przekłady Holbacha. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 139-168, 1971.

# HOLBACH, Paul Henry Thiry # oświecenie # filozofia polska # społeczna rola religii #

Filozofia Oświecenia. [Rec. Wiek Proswieszczenija]. Studia Filozoficzne, nr 6, 190-194, 1972.

Cenna bibliografia. [Rec. Vercruysse, Jeroom. Bibliographie descriptive des écrits du Baron d'Holbach]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 262-264, 1972.

Utopia społeczna Sylvaina Maréchala i jej filozoficzne przesłanki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 105-134, 1973. Skrzypek, Marian.

# MARÉCHAL, Pierre Sylvain # utopia # porządek naturalny / prawo naturalne # komunizm #

Diderot i jego czytelnicy. [Rec. Proust, Jacques. Lecture de Diderot]. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-138, 1975.

Nowa monografia Diderota. [Rec. Chouillet, Jacques. Diderot]. Studia Filozoficzne, nr 7, 158-161, 1978.

Morelly po włosku. [Rec. Morelly. Codice della natura]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 290-293, 1978.

Radzieckie wydanie "Dzieł" La Mettriego. [Rec. La Mettrie. Soczinienija]. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-174, 1979.

Oświecenie a ciągłość tradycji materialistycznej. [Rec. Images au XIXe siècle du materialisme du XVIII siècle. Bloch, O. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 162-167, 1980.

# oświecenie francuskie # materializm #

Erotyzm francuskiego oświecenia. [Rec. Répresentations de la Vie Sexuelle. Numer specjalny Dix-huitème siècle]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 161-166, 1982.

# oświecenie francuskie # erotyzm #

Próba reinterpretacji La Mettriego. [Rec. Thomson, Ann. Materialism and Society in the Mid-Eighteenth Century: La Mettrie's "Discours Préliminare"]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 141-143, 1982.

Rosyjskie wydanie dzieł Condillaca. [Rec. Condillac, Étienne-Bennot de. Soczinienija w triech tomach]. Studia Filozoficzne, nr 2, 199-202, 1984.

# CONDILLAC, Étienne-Bonnot de #

Spór o duszę zwierząt. [Rec. Marcialis, Maria Teresa. Filosofia e psicologia animale, da rorario a leroy]. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-207, 1984.

"Apologia Raynala", czyli o filozofii zaangażowanej. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-17, 1984.

# DIDEROT, Denis # oświecenie francuskie # zaangażowanie # społeczna rola filozofii #

Nowe czasopismo poświęcone Diderotowi. [Rec. Recherches sur Diderot et sur L'Encyclopédie. 1986]. Studia Filozoficzne, nr 7, 195-198, 1987.

# oświecenie francuskie #