INDEKS AUTORSKI

Stefania Skwarczyńska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienie dramatu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 102-126, 1949. Skwarczyńska, Stefania.

# estetyka # dramat #

W sprawie uniwersyteckiego nauczania materializmu dialektycznego i historycznego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 109-117, 1955.

# nauczanie filozofii # marksizm-leninizm #