INDEKS AUTORSKI

Anna Śladkowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Poglądy polityczne Edwarda Dembowskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 112-171, 1952.

# DEMBOWSKI, Edward # rewolucyjni demokraci #
TREŚĆ. 1. Sytuacja społeczno-polityczna Polski lat czterdziestych. 2. Prądy ideologiczne w Polsce lat czterdziestych. 3. Działalność rewolucyjna E. Dembowskiego. 4. Poglądy polityczne E. Dembowskiego.

Stosunek polskiej filozofii połowy XIX wieku do klasycznej filozofii niemieckiej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 104-119, 1954.

# filozofia polska # heglizm # CIESZKOWSKI, August # DEMBOWSKI, Edward #

"Poglądy filozoficzne i społeczne Edwarda Dembowskiego" w: Dembowski, Edward. Pisma. Tom 5. 3-60. Warszawa, PWN, 1955.

# DEMBOWSKI, Edward # filozofia społeczna # naród / narodowość # socjalizm utopijny #

Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1955.

# DEMBOWSKI, Edward # ruch narodowo-wyzwoleńczy # rewolucyjni demokraci # rewolucja społeczna # heglizm # naród / narodowość # historiozofia # socjalizm utopijny #

Nowa monografia radziecka o Edwardzie Dembowskim. [Rec. Narskij, I. S. Mirowoyyrienije E. Dembowskogo]. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 308-319, 1955.

"Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 336-388. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Śladkowska, Anna.

# filozofia polska # DEMBOWSKI, Edward # rewolucyjni demokraci #