INDEKS AUTORSKI

Władysław Ślebodziński (1884-1972)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rola Descartesa w rozwoju nowożytnej matematyki. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 67-70, 1950. Ślebodziński, Władysław.

# DESCARTES # historia matematyki #