INDEKS AUTORSKI

Joanna Ślósarska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem równoważenia struktur poznawczych za pomocą form w sztuce. Studia Filozoficzne, nr 11, 13-23, 1987. Ślósarska, Joanna.

# sztuka # osobowość # psychologia sztuki #
ABSTRAKT. W artykule prezentowana jest problematyka tworzenia struktur artystycznych w kontekście współczesnej epistemologii i psychologii. Punktem wyjścia rozważań są twierdzenia na temat sztuki i osobowości wypracowane na gruncie teorii postaci, teorii archetypów i teorii "inteligencji w działaniu". Na podstawie założenia o paralelizmie w równowagi funkcji intelektualnych i działań symbolicznych w sztuce przeprowadzone są przykładowe analizy struktur językowych i plastycznych. Wnioski końcowe dotyczą funkcji i znaczenia procesu równoważenia struktur poznawczych w tworzywie znaków dla kształtowania się osobowości twórcy i odbiorcy.