INDEKS AUTORSKI

Michał Słotwiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Życiorys R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 8-12, 1988.
Dynamiczna koncepcja rzeczywistości materialnej według R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 12-27, 1988. Słotwiński, Michał.

# BOŠKOVIČ, Rudjer Josip # materia # czas # przestrzeń #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Struktura materii. a) Puncta materiae. 3. Podstawy teorii. a) Ruch punktu materialnego. b) Charakterystyka powiązań. c) Model orbitalny. 4. Czas i przestrzeń. 5. Podsumowanie.

Elementy dynamicznej koncepcji rzeczywistości materialnej według R. J. Boškovicia. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-116, 1988.

# BOŠKOVIĆ, Roger Josip # filozofia przyrody #
TREŚĆ. I. Budowa materii. 1. Punkt materialny. 2. Oddziaływania między punktami. II. Prawo o siłach. 1. Powiązanie między siłami. 2. Charakterystyka powiązań. 3. Model orbitalny. III. Czas i przestrzeń. IV. Podsumowanie.