INDEKS AUTORSKI

Wacław Šmid


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dwa rodzaje mikroredukcji w fizyce molekularnej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 197-214, 1978.

# redukcja teorii # nauki # fizyka statystyczna #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Teorie molekularne dynamiczne. (C) Teorie molekularne statystyczne. (D) Mikroredukcja dynamiczna. (E) Mikroredukcja statystyczna. (F) Definicje mikroredukujące. (G) Zakończenie. (H) Wykaz stosowanej symboliki.

Nauczanie filozofii (głos w dyskusji). Studia Filozoficzne, nr 3, 163-165, 1979. Šmid, Wacław.

# nauczanie filozofii #
TREŚĆ. 1. Szkoła średnia - szkoła wyższa. 2. Integracja programowa. 3. Integracja w płaszczyźnie działań wychowawczo-ideologicznych.

Teoria wiedzy Floriana Znanieckiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 69-81, 1980.

# ZNANIECKI, Florian # socjologia wiedzy # odkrycie naukowe #
ABSTRAKT. Florian Znaniecki był przede wszystkim wybitnym socjologiem, ale i filozofem zajmującym się zjawiskami kulturowymi; jego teoria wiedzy ludzkiej jest właśnie ściśle związana z kulturą w szerokim znaczeniu tego słowa. Ponieważ większość współczesnych metodologów nauki kładzie w swych badaniach szczególny nacisk na znaczenie formalno-logicznej analizy jej struktury i problem uzasadniania twierdzeń nauki, czyli - jednym słowem - na tzw. kontekst uzasadnienia, interesujące wydaje się rozpatrzenie poglądów wybitnego socjologa na istotę nauki, akcentującego w swej twórczości szczególne znaczenie tej sfery pracy twórczej, którą współcześni nazywają zwykle kontekstem odkrycia.

[Rec. Sztumski, W. i Sztumski, J. Zarys marksistowskiej teorii poznania]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 77-80, 1982/83.

Filozofia fizyki Ludwiga Boltzmanna. Studia Filozoficzne, nr 5, 105-117, 1984. Šmid, Wacław.

# BOLTZMANN, Ludwig # fizyka #
ABSTRAKT. Ludwig Boltzmann (1844-1906) należy do grupy najwybitniejszych fizyków naszych czasów. Znany jest przede wszystkim jako autor wielu prac teoretycznych, poświęconych termodynamice i fizyce statystycznej. Mniej jest natomiast znany, jako świetny eksperymentator; to właśnie z jego nazwiskiem przyjęło się kojarzyć, powstały na początku naszego stulecia podział na fizyków teoretyków i fizyków doświadczalnych. W kontekście swych największych osiągnięć, jakimi są niewątpliwie statystyczna interpretacja II zasady termodynamiki oraz formuła na entropię, przewija się ewoluująca treściowo refleksja filozoficzna, której rekonstrukcję prezentuje artykuł.