INDEKS AUTORSKI

Stanisław Smoleński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kardynał Karol Wojtyła - teolog moralista. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 5-14, 1979.

# WOJTYŁA, Karol # teologia moralna #

Teologiczne podstawy problematyki rodziny. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 5-9, 1984. Smoleński, Stanisław.

# rodzina # teologia #
TREŚĆ. Nieodzowność teologii rodziny. 2. Religia jako "communio personarum". 3. Sakramentalne podstawy życia rodzinnego.