INDEKS AUTORSKI

Jerzy Snopek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Refutacje libertynizmu. Z dziejów kultury umysłowej w Polsce doby Oświecenia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 87-128, 1982. Snopek, Jerzy.

# libertynizm # oświecenie polskie # ateizm # krytyka religii #
TREŚĆ. (A) Podstawowe problemy refutacji. 1. Zepsucie wieku, fałszywi filozofowie. 2. Problem fanatyzmu i tolerancji. 3. Podstawy filozoficzne ateizmu. Ateizm a deizm. 4. Problem materii i materializmu. 5. Zagadnienie duszy, jej natury i nieśmiertelności. 6. Problem rozumu. Wolność i granice myślenia. 7. Potrzeba religii i geneza religii. 8. Pytanie o dobro najwyższe - rozumienie szczęścia, cnoty, namiętności. 9. Prawda i jedyność wiary chrześcijańskiej. 10. Dogmaty w świetle rozumu. 11. Sprawa duchowieństwa.

Utopia cywilizacyjna w polskim Oświeceniu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 257-289, 1984. Snopek, Jerzy.

# utopia # oświecenie polskie # filozofia polska # filozofia społeczna #