INDEKS AUTORSKI

Michał Sobeski (1877-1939)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Myśl a marmur i inne szkice estetyczne. Junghertz, Halina (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Sobeski, Michał.

# estetyka # twórczość # architektura # malarstwo # formalizm estetyczny # idealizm estetyczny #
TREŚĆ. Od autora wyboru, 5-24. I. Część pierwsza. 1. Przyroda i sztuka, 25-61. 2. Idea w sztuce, 62-84. 3. Zadania filozofii sztuki, 85-92. 4. Twórczość artysty, 93-115. 5. Przebieg procesu twórczego, 116-147. (a) Nastrój twórczy. (b) Koncepcja. (c) Kompozycja. 6. Zagadnienie metody, 148-177. (a) Metody subiektywne. (b) Metody obiektywne. 7. Formalizm i idealizm a estetyka obiektywna, 178-206. II. Część druga. 1. Myśl a marmur, 207-227. 2. Z filozofii tragedii, 228-252. 3. Przybyszewski wczoraj a dzisiaj, 253-264. 4. Z estetyki architektury nowoczesnej, 265-277. 5. Malarstwo doby ostatniej, 278-312.