INDEKS AUTORSKI

Stanisław Józef Sokołowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zarys logiki pragmatycznej (dla humanistów). Warszawa, Wojskowa Akademia Polityczna, 1970. Sokołowski, Stanisław Józef.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. Wstęp. I. Z zagadnień analizy logicznej języka. 1. Logiczna struktura języka, kategorie syntaktyczne. 2. O błędach logicznych typu semantycznego. 3. Zasady budowy definicji semantycznych i ich zastosowania językowe. 4. Warunki poprawności zdań definicyjnych. 5. Podział logiczny. 6. Zdania pytajne. II. Teoria wynikania logicznego. 1. Zasada dwuwartościowego rachunku zdań. 2. Logika predykatów. III. Z zagadnień metodologii nauk. 1. Metodologiczna charakterystyka rozumowań i ich klasyfikacja. 2. O niektórych błędach popełnianych w rozumowaniu. 3. O wyjaśnianiu jako rozumowaniu uzasadniającym. 4. Pojęcie prawa naukowego. Bibliografia. Ss. 203.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 341-344, 1987. Sokołowski, Stanisław Józef.

# filozofia polska # autobiogram #