INDEKS AUTORSKI

Paulina Sosnowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. "Autorytet i wolność krytyczna"; "Idea uniwersytetu - wczoraj, dziś, jutro"; "Wychowanie jest wychowaniem siebie" w: Gadamer, Georg Hans. Teoria, etyka, edukacja: eseje wybrane. Dybel, Paweł (red.). Warszawa, Wyd. Uniw. Warszawskiego 2008.